Relationssupervision © 2009 • Christian W. Dalgas

 

Nyheder

 

 

 

 

 

 

Stress

 

Stress er et evolutionært indlejret reaktionspotentiale som alle mennesker har. Ved fare - enten virkelig fare eller forestillet - aktiveres kroppens alarmberedskab og stofferne cortisol og adrenalin pumpes ud i blodet. Disse stoffer øger vores evne til at tænke hurtigt, løbe stærkt, kæmpe hårdt m.m.
Kroppen tager ikke skade af det øgede beredskab, hvis det klinger af igen, når faren er overstået.

 

Problemet er bare, at i det moderne liv er den indre oplevelse af fare vokset, samtidig med at de udvendige fare er blevet færre og mere diffuse. Risikoen for at miste arbejdet, problemer i parforholdet, ansvaret for børnene og presset fra de krav og forventninger, vi har til os selv, er noget af det, der i det moderne liv ofte er med til at forlænge stress-tilstanden, ud over hvad kroppen og psyken kan holde til.

 

Når stress-tilstanden bliver mere eller mindre kronisk begynder man at opleve symptomer som øget glemsomhed, rastløshed, søvnløshed, irritation - kort lunte - og øget træthed.

 

Hvis der ikke skrides ind, og hvis situationen ikke ændrer sig, er resultatet udbrændthed dvs. fysisk og psykisk kollaps i en grad, hvor man ikke længere magter at udfører sit arbejde endsige tage hånd om sit liv.

 

Intervention

 

I relationssupervision er der konstant fokus på medarbejdernes stress-tilstand. En runde ved hver supervision tager temperaturen på den enkelte medarbejders opfattelse af arbejdspresset, og der gives jævnligt information om stress, og om vigtigheden af at tale ærligt om, hvor meget eller lidt presset, man føler sig.

 

Relationssupervision benytter sig også af mindfulness meditation, som har vist sig at være et særdeles effektivt redskab til behandling og forebyggelse af stress.

Hvor det skønnes nødvendigt, vil det også være muligt at tage individuelle samtaler for at gå dybere ind i stressrelaterede problematikker hos den enkelte medarbejder.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Supervision, terapi og selvudvikling v. autoriseret psykolog Christian Warnke Dalgas. Tlf 30488528