Relationssupervision © 2009 • Christian W. Dalgas

 

Nyheder

 

 

 

 

 

Selvudvikling og meditation


Selvudvikling er en betegnelse for den del af psykologien, som ser mennesket som en helhed bestående af krop, sind og ånd, og som bl.a. ved hjælp af fordybelsesøvelser af meditativ karakter arbejder med at udvikle den enkeltes evne til at være nærværende.

Meditation er en måde at falde ind i sig selv på. En måde at stoppe op, lade sindet og tankerne hvile og være til stede i nuet med det, som viser sig. 

De fordybelsesøvelser, der arbejdes med i relationssupervision, har et dobbelt formål. Dels øger de evnen til mentalt og følelsesmæssigt nærvær, og dels hjælper de med til at bevidstgøre de vanemæssigt indlejrede følelser og tanker, der ellers meget af tiden styrer os og holder os væk fra at mærke nuet, som det er.

Arbejdet med denne bevidstgørelse kan føre til en oplevelse af stadig dybere meningsfuldhed, nærvær og samhørighed med alt levende.