Relationssupervision © 2009 • Christian W. Dalgas

 

Nyheder

 

 

 

 

 

 

Relationssupervision


 

 At lære at indgå i ansvarlige, åbne og professionelle relationer er nært sammenhængende med den svære kunst det er, at lære at afsløre sig selv og sine egne skyggesider.

Langt de fleste konflikter og misforståelser i arbejdslivet (såvel som i privatlivet) udspringer af de ubevidste reaktioner, vi har, når vi f.eks. ser noget i andre, som vi ikke kan lide i os selv.

Når mennesker arbejder med mennesker vil en vigtig del af supervisionen derfor altid være at understøtte bestræbelsen på at lære at tage ansvar for de ubevidste emotioner, vi alle sammen har.
Kun ved at lære at afdække disse skyggesider, forstå hvor de kommer fra og lære at møde dem med accept, forståelse og ansvarlighed, kan man forhindre, at de medvirker til at skabe unødvendige konflikter og problemer for en selv og andre.

 

Relationssupervisionen ser således en naturlig sammenhæng mellem det at arbejde med mennesker og det at blive klogere på sig selv og at være i vækst som menneske.

Relationssupervision benytter sig af en række forskellige tilgange:

 

·        Meditation som en effektiv metode til at træne evnen til at være nærværende og til at øge opmærksomheden på kroppen og følelserne.

·        Kommunikationsøvelser hvor man deles op i mindre grupper og på skift undersøger eget forhold til de emner eller temaer, der tages op.

·        Systemisk supervision som normalt vil fylde størstedelen af en supervisionsgang og som bruges som redskab til at kaste nyt lys på en given sag eller problemstilling.

·        Individuelle samtaler efter behov.

·        Oplæg om relevante psykologfaglige emner eller temaer efter behov.

 

 

 

 

 

 

 

           Supervision, terapi og selvudvikling v. autoriseret psykolog Christian Warnke Dalgas. Tlf 30488528